Fuhler Metselwerken

Metselwerken

De activiteiten of producten die Fuhler Metselwerken BV uitoefent zijn grofweg onder te verdelen in drie hoofdproducten: Metselwerken, Lijmwerken en Voegwerken. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan over:

Dunbedmortel

In de achtiende en negentiende eeuw waren voegen van 4 tot 6 mm. heel gebruikelijk. Aan het eind van de twintigste eeuw raakte men opnieuw enthousiast over deze manier van metselen. Dunbedmortel heeft de eigenschappen van baksteenlijm. Ze kan echter op traditionele wijze vermetseld worden met de troffel.

Voordelen:

- Stenen zijn traditioneel verwerkbaar
- Uitstekende hechteigenschappen, tot 2,5 keer beter dan normaal
- Navoegen is niet meer aan de orde
- Minimale kans op kalkuittreding
- Uitkrabben niet nodig; minder mortelverlies, dus minder afval
- Tot 50% minder mortelverbruik
- Metselmortel en voeg is 1 geheel, dus duurzaam
- Besparing op de looptijd van het werk

Deze methode wordt nog weinig toegepast.

POINTMASTER of doorstrijken

Doorstrijken is metselen en voegen ineen. Na het aantrekken van deze speciale metselspecie worden de voegen namelijk verdicht met een voegspijker/voegijzer of een zogenaamde pointmaster/voegroller. In 1 dag is dus gemetseld en gevoegd. Uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg. En ideaal voor metselwerk bij hoogbouw omdat de steigers niet hoeven te blijven staan voor het navoegen.

Voordelen:

- Voor voegdiktes vanaf 8 mm
- Uitermate geschikt voor metselwerk met een terugliggende voeg
- Navoegen niet nodig
- Hoge voeghardheden realiseerbaar.
- Steigers hoeven niet te blijven staan voor het achteraf navoegen
- Sterk product. Scheuren of uitregenen is uitgesloten.

Deze methode wordt steeds vaker toegepast.

SPECIE of cement

De traditionele manier. Wordt van oudsher toegepast en is de meest voorkomende manier om gevels op te metselen. De gevel wordt naderhand ingevoegd door de voeger. Wel is deze methode gevoeliger voor gescheurde of uitgeregende voegen.

Voordelen:

- Snelste methode om gevels te metselen.
- Betere mogelijkheden om de lagenmaat en koppenmaat te hanteren.
- Betere mogelijkheden om stenen te verdelen tussen kozijnen en hoogte maten.
- Betere mogelijkheden om uit te verdelen voor rollagen, hanekamen, bogen, vlechtwerk enz..
- Toepassing specie-cement voorkomt veel zaagwerkzaamheden.

Deze methode wordt van oudsher gebruikt. Het is op dit moment de meest gebruikte methode.